Villkor

Hemsidan

 • Vänligen läs igenom villkoren nedan noggrant innan du använder den här hemsidan. Genom att använda den här hemsidan, går du med på att binda dig till följande villkor och avsägelser.
 • Alla våra produkter och tjänster följer villkoren och avsägelserna som är angivna i avtalet.

Inga erbjudanden

 • Varken informationen eller någon av åsikterna som uttrycks på hemsidan innehåller erbjudanden att sälja eller köpa några finansiella instrument, eller råd och rekommendationer med avseende för sådana finansiella instrument.

Användare

 • Du är fullt ansvarig för alla som använder sig av hemsidan på din dator och du måste försäkra att alla dessa personer följer de här villkoren.
 • Hemsidan är för närvarande avsedd för dem som har tillträde inom Sverige, och som är över 18 år. På grund av detta kan vi inte garantera att hemsidan eller den information som finns här är i enlighet med eller är lämplig för användning på andra platser.
 • För att registrera dig hos oss måste du vara över arton (18) år. Du måste försäkra att detaljerna du anger vid registreringen, eller vid ett senare tillfälle, är korrekta och fullständiga. Du måste informera oss direkt om informationen du angav vid registreringen ändras genom att uppdatera dina personliga detaljer.
 • Du får inte medvetet ladda upp virus eller annan skadlig data på hemsidan. Du får inte använda några apparater, mjukvaror eller rutiner för att ingripa eller försöka att ingripa i det korrekta fungerandet av hemsidan. Inte heller får du försöka tolka, avkoda, ta isär eller omvänt konstruera några av de mjukvaror som omfattas eller på något sätt bygger upp hemsidan eller någon del av den.

Avsägelser och begränsningar i pålitlighet

 • Medan vi har tagit rimliga steg för att försäkra exaktheten, spridningen, tillgängligheten, korrektheten och fullständigheten av informationen som finns tillgänglig på hemsidan, tillhandahålls informationen efter nuvarande tillgänglighet och vi ger inte eller gör inte några försäkringar eller representationer av någon sort, varken bestämd eller underförstådd. Användandet av hemsidan och materialet som finns på den är helt och hållet på egen risk. Vi kommer inte ta ansvar för förluster eller skador, varken direkt eller indirekt, eller att du på annat sätt blir lidande som resultat av ditt användande av hemsidan, vilket inkluderar men inte enbart begränsas till datorservice eller systemkrasch, tillgångsförseningar eller avbrott, att data inte levereras eller fellevereras, datorvirus eller andra skadliga beståndsdelar, luckor i säkerheten eller icke auktoriserat användande av systemet som resulterat av “hackning” eller liknande, eller din tilltro till informationen på hemsidan.
 • Vi kan inte lova eller försäkra att hemsidan kommer vara tillgänglig och möta dina behov, att tillgängligheten kommer vara oavbruten, att förseningar inte uppstår, att fel, misstag, försummelser eller förlust av överförd information sker, att inga virus eller andra kontaminerande eller skadliga egenskaper kommer att spridas, eller att ingen skada kommer ske i ditt datorsystem. Du bär hela ansvaret för att ha tillräckligt skydd och säkerhetskopior av data och/eller utrustning samt för att använda förnuftiga och lämpliga försiktighetsåtgärder för att genomsöka datorn efter virus eller annan skadlig kod.
 • Vi ger inga löften eller försäkringar angående noggrannhet, funktion eller utförande av någon tredje parts mjukvara som används i anknytning till hemsidan.
 • Ingenting i de här villkoren eller på sidorna av hemsidan ska begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppkommer från vår nonchalans, för bedragare, eller för något annat ansvar, som inte kan uteslutas eller lindras under passande lag.
 • Information, material och innehåll som tillhandahålls på hemsidan kan ändras när som helst utan förvarning. Villkoren kan när som helst och utan förvarning ändras genom uppdateringar av denna sida. Alla reviderade villkor tas i bruk samma datum som ändringen gjordes på hemsidan. Du godkänner att gå igenom villkoren regelbundet och din fortsatta tillgång till eller användande av hemsidan betyder att du godkänner ändringarna.

Tredje partens hemsidor

 • Länkar på hemsidan kan leda till andra hemsidor som inte är under vår kontroll, och vi tar inget ansvar för innehållet eller tillgängligheten av någon länkad sida som inte styrs av oss, eller någon länk som innehåller länkade sidor som inte styrs av oss. Länkar på hemsidan är tillgängliga för dig enbart för enkelhetens skull och inkluderandet av några länkar betyder inte att de går att lita på och vi rekommenderar inte nödvändigtvis de länkade sidorna på hemsidan. Därför bör du läsa villkoren för de här hemsidorna innan du använder dem och rikta direkta frågor eller kommentarer angående de länkade hemsidornas innehåll till den relevanta hemsidans leverantör.
 • Du är inte berättigad att länka från dina egna hemsidor till vår hemsida, eller att hjälpa andra med detta (varken med hypertextlänkning, djup-länkning, inramning, sidväxling eller på annat sätt), utan att först få vår skriftliga tillåtelse, som vi kan bevilja eller avslå efter vårt omdöme. Du är inte heller berättigad att skapa en direktlänk (en så kallad “hotlink”) till bilder eller innehåll utan att först få vår skriftliga auktorisering.

E-post på internet

 • Meddelanden som skickas över internet kan inte garanteras att vara helt säkra eftersom de kan avlyssnas, förloras eller råka ut för förändringar. Vi tar inte ansvar för förlorade meddelanden, avlyssnade meddelanden eller meddelanden som förändrats av en tredje part, och vi är inte skyldig dig eller någon annan för skador eller annat i anknytning till något meddelande skickat från dig till oss eller något meddelande skickat av oss till dig över internet.
 • Vår hemsida använder sig av cookies. Cookies är filer som identifierar din dator till vår server. Cookies i sig själva identifierar inte användaren, utan den använda datorn. Många sidor gör det här närhelst en användare besöker deras sida för att kunna spåra trafikflöden. Cookies i sig själva sparar bara området av hemsidan som besökts av datorn och hur länge den besökts. Du kan hindra användandet av cookies genom att konfigurera din webläsare därefter, men vänligen notera att det kan hindra några av hemsidans funktioner.

Varumärke och äganderätt

 • Du får trycka, kopiera, ladda ner eller temporärt spara utdrag från vår hemsida för ditt personliga bruk, eller när du använder våra produkter och tjänster. Du får däremot inte återpublicera, återsända, omfördela eller på annat sätt göra sådan information eller sidor tillgängliga för någon annan part eller tillgängliggöra den på någon annan hemsida, online service eller anslagstavla (varken din egen eller någon annans) eller göra informationen tillgänglig i fysisk upplaga eller någon annan media utan att först få vår skriftliga tillåtelse.

Dataskydd

 • Som ett resultat av ditt användande av vår hemsida kan vi komma att behålla och bearbeta personlig information som vi erhåller av dig när du tillträder hemsidan för att vi ska kunna fatta utlåningsbeslut, kunna ha en relation till dig, kunna undvika bedrägeri och inkassokrav, kunna förstå dina finansiella behov, kunna bedriva vår verksamhet och för att vi ska kunna erbjuda dig en bättre kundtjänst och produkter. Vi kan också skicka den här informationen vidare till andra ombud, som tillåts av lagen, så att de kan göra detsamma och de kan skicka informationen de tillhandahåller om dig till oss så att vi kan göra detsamma. Vi kommer inte delge sådan information utanför företaget utom för att undvika bedrägeri och/eller om det krävs av lagen, staten, juridiska organisationer eller agenturer eller när vi har din tillåtelse samt när vi tidigare har informerat dig.
 • Som ett kreditvillkor måste filerna från ett kreditupplysningsföretag jämföras med din ansökan.
 • Genom att lämna in en ansökan genom den här sidan, godkänner du att vi kan ta kontakt med dig då och då via post, fax, telefon eller andra elektroniska kontaktsätt, för att berätta om andra produkter och tjänster, erbjudna av oss eller andra särskilt utvalda företag som vi tror skulle intressera dig. Vi kan också skicka din information till en tredje parts finansiella servicebyrå för ändamålet att de berättar för dig om deras tjänster eller produkter.
 • All information som angivits i de här villkoren hålls tryggt och säkert i enlighet med Dataskyddsakten 1998. Vi kräver att alla vi kan komma att skicka din information till behandlar den med samma nivå av sekretess.
 • Om vi skickar din information till en tjänsteleverantör eller försäljare i ett annat land kommer vi försäkra oss om att tjänsteleverantören eller försäljaren samtycker till att använda samma skyddsnivå som oss med avseende på informationen som vi tillhandahåller och att enbart använda dina uppgifter för att erbjuda tjänsten till oss.

Styrande lagar

 • Villkoren är styrda och tolkade i enlighet med Sveriges lagar och domstolarna i ovannämnda jurisdiktion kommer att ha icke-exklusiv rättsbefogenhet i fråga om dispyter som skulle kunna uppstå.